Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

BUN hanteert algemene voorwaarden met daarin een beperking van haar aansprakelijkheid, welke zijn gedeponeerd bij het handelsregister onder nummer 39039265.

Onze Algemene Voorwaarden zijn hier te downloaden.