BELANGRIJKE STAP VERNIEUWING WINKELCENTRUM RIEBEECK

Nieuws 21 december 2023

Het college van Hilversum heeft het Locatie ontwikkelplan Herontwikkeling Winkelcentrum Riebeeck vastgesteld. Met de vaststelling van dit ontwikkelplan en het tekenen van de anterieure overeenkomst op 21 december kunnen we concreet aan de gang met de vernieuwing van het winkelcentrum.

In mei 2020 namen wij het sterk verouderde winkelcentrum over, gevolgd door de aankoop van een KwitkFit-locatie in december 2020. In diezelfde maand onderging de supermarkt een transformatie naar Albert Heijn. In juli 2021 werden de herontwikkelingsplannen aangekondigd, maar het project kwam tijdelijk tot stilstand vanwege de impact van de coronaperiode. Karin Walters, wethouder van Ruimtelijke Ordening, heeft ons bijgestaan bij het opnieuw onder de aandacht brengen van het project bij de gemeente en heeft zich actief ingezet om het project nieuw leven in te blazen en daardoor werd er in de zomer van juni 2023 een intentieovereenkomst getekend. Om de participatie met de buurt vorm te geven, startte in augustus/september 2023 een omgevingsdialoog met de buurt en vandaag, 21 december 2023, ondertekenden Jan Bun en wethouder Karin Walters de Anterieure Overeenkomst en kunnen de volgende stappen worden gezet!

We willen Wethouder Karin Walters en projectleider Daniëlle Timmer van de gemeente Hilversum hartelijk bedanken voor hun inzet en actieve rol bij het project. Omdat er vanuit het participatietraject met de buurtbewoners de wens naar voren kwam om meer bankjes in en rondom het winkelcentrum te plaatsen, is er door ons vandaag een symbolisch bankje geschonken aan de buurt. De wethouder heeft namens de gemeente dit bankje in ontvangst genomen. Bij de realisatie van het plein van de winkels zal naast de kinderspeellocatie in overleg met de gemeente een bank worden geplaatst.