BUN

Duurzaam ondernemen

Bouwen aan een duurzame toekomst

Wij gaan elke dag voor een beetje verbetering. ‘Als het maar goed is voor later’ is ons motto. Wij ondernemen duurzaam en ontwikkelen projecten waarvan we weten dat de eindgebruiker er echt iets aan heeft, zelfs over tientallen jaren. Dit doen we met onze afdelingen Projectontwikkeling, Vastgoed en Supermarkten. Elk team heeft zijn eigen specialisme, maar we hebben één gezamenlijk doel: de plek waar we actief zijn mooier, gezonder, duurzamer én leuker achterlaten.

Bun ontwikkelt energieneutrale woningen en supermarkten

Door het gebruik van geavanceerde technologieën en duurzame ontwerpen streeft Bun ernaar om de CO2-uitstoot tot nul te reduceren.
Daarmee dragen wij ons steentje bij aan een betere wereld. De woningen voldoen altijd aan Beng=2 en bij voorkeur leggen we de lat nog hoger. Supermarkten worden uitgerust met energiezuinige apparatuur, LED-verlichting en geoptimaliseerde koelsystemen. Bun draagt op deze manier bij aan een duurzame toekomst en bevordert een gezondere leefomgeving.

Bun zet zich in voor een duurzame en circulaire toekomst

Bij Bun integreren we circulariteit in al onze activiteiten, van woningontwikkeling tot supermarkten en vastgoedbeheer.
We verminderen afvalproductie en de vraag naar nieuwe grondstoffen door het hergebruiken van materialen, het implementeren van circulaire ontwerpprincipes en het bevorderen van de circulaire economie. Zowel binnen de woningontwikkeling als in het dagelijkse reilen en zeilen binnen de supermarkten stimuleren we gebruik van gerecyclede en duurzame materialen, implementeren we slimme recycling- en afvalscheidingsprogramma's en streven we naar langdurige levensduur van gebouwen.

Wij gaan de klimaatuitdaging aan

Bun hanteert een klimaatadaptieve aanpak bij het ontwikkelen van projecten.
Door rekening te houden met de effecten van klimaatverandering, zoals extreme hitte, overstromingen en droogte, implementeert Bun maatregelen om de veerkracht van gebouwen te vergroten. Daarbij kun je denken aan groene daken, waterretentie systemen en hittebestendige materialen. Op deze manier zorgen we voor duurzame en toekomstbestendige ontwikkelingen die bestand zijn tegen klimaatuitdagingen.

Bun draagt bij aan een gezonde en diverse leefomgeving

Wij vinden het belangrijk dat onze ontwikkelingen geen negatieve impact hebben op de natuur. Sterker nog, we streven ernaar om de natuur zelfs een beetje beter achter te laten.
Daarom zetten we ons actief in voor natuurinclusieve ontwikkelingen. Bij het realiseren van projecten houden we rekening met de natuurlijke omgeving en streven we naar een harmonieus samenspel tussen gebouwen en biodiversiteit. Concreet betekent dit dat we gevels en daken vergroenen, nestgelegenheid integreren en groene ruimtes rondom de bebouwing creëren. Op deze manier draagt Bun bij aan een verbeterde leefomgeving voor de lokale flora en fauna.

Duurzaam ondernemen concreet maken

Onze supermarktbezoekers betrekken we bewust en onbewust bij onze duurzame bedrijfsvoering.
Daarom hebben we lokale streekproducten in onze schappen en nemen we maatregelen om verspilling tegen te gaan. Klanten kunnen goedkoop overgebleven producten en brood van de vorige dag kopen. Bovendien doneren we een groot deel van onze ‘afboekingen’ aan de voedselbank. We streven er ook naar om zo min mogelijk plastic te gebruiken bij het verpakken van producten. Daarnaast worden sinaasappelschillen van de citruspers gebruikt als veevoer door veehouders. Om recycling zo eenvoudig mogelijk te maken, kunnen onze klanten batterijen, cartridges, lampen en glas inleveren bij onze supermarkten. Op die manier minimaliseren we verspilling en dragen we bij aan een duurzamere toekomst.

Betrokken

We voelen ons verbonden met onze medewerkers en de omgeving. Medewerkers zetten we geregeld in het zonnetje, we bieden ruimte voor initiatieven en successen vieren we samen.
Dit maken we concreet door het sponsoren van sportclubs, en al jarenlang is Bun een sponsor van theatergezelschap Vis-a-Vis. Om jong talent groeikansen te bieden, hebben we in 2020 samen met onze partners een BBL-opleiding opgezet, onder de vlag van de Bun Academy. Gedurende deze opleiding worden ambitieuze studenten gedurende 1,5 jaar professioneel begeleid en opgeleid tot echte vakspecialisten.