OMGEVINGSDIALOOG HERONTWIKKELING WINKELCENTRUM RIEBEECK

Nieuws 21 september 2023

Dinsdagavond vond de tweede buurtbijeenkomst plaats voor de herontwikkeling van Winkelcentrum Riebeeck in Hilversum. Na een algemene presentatie van de plannen, zijn we nogmaals in gesprek gegaan over de onderwerpen die het meest belangrijk waren voor de bewoners van het Riebeeckkwartier.

We willen alle aanwezigen heel erg bedanken voor hun input en bijdrage. Wordt vervolgd.