Tiel

Kwelkade

BUN PROJECTONTWIKKELING IS IN DECEMBER 2021 EIGENAAR GEWORDEN VAN DE VOORMALIGE ALDI-LOCATIE MET BIJBEHOREND PARKEERTERREIN, GELEGEN AAN DE KWELKADE 51 TOT AAN DE VOET VAN DE OPHEMERTSEDIJK.

Het voormalige winkelcentrum is door Bun aangekocht met als doel om nieuwbouwwoningen te realiseren. Vanwege de prachtige ligging aan de Waal en de nabijheid bij het centrum is deze locatie bij uitstek geschikt om te transformeren. Door deze herontwikkeling wordt er nieuw leven geblazen aan een locatie welke al jaren leeg staat en inmiddels ook al is gesloopt.

 

Bouwplan

Bun is in samenwerking met de gemeente Tiel bezig met het opstellen van kaders voor een ontwikkelplan welke voldoet aan de vraag uit de markt, de omgeving en de nadere eisen vanuit de gemeente.
Het is daarbij van belang dat deze past binnen de Hertogenwijk, zowel qua woningaanbod als uitstraling. Uiteraard zal hier ook goed gekeken worden naar belangrijke thema’s zoals duurzaamheid, waterberging en groen.

Werkzaamheden

Onlangs is het voormalige winkelcentrum en een woning gesloopt en gesaneerd om plaats te maken voor een herontwikkeling.
Aangezien het pand jaren al jaren leeg stond en om verdere overlast door ongewenste bezoekers te voorkomen is dit een eerste stap naar een herinrichting van het terrein. Aangezien het vrijgekomen materiaal circulair verwerkt zal worden tijdens de bouw blijft dit in de tussentijd op het terrein liggen.

Samenspraak

Op basis van de randvoorwaarden van de gemeente Tiel zullen de eerste plannen uitgewerkt worden.
Uiteraard zullen deze middels een participatietraject vanaf een vroege fase met de omwonenden gedeeld en besproken worden.

INDICATIEVE PLANNING

Planvorming

Q3 2023

Ruimtelijke procedure

Q2 2024

Bouwrijp maken

Q4 2024

Start bouw

Q1 2025

Vragen en/of opmerkingen?

Wij zijn enthousiast over de locatie en we zijn er trots op dat wij een positieve bijdrage kunnen leveren aan de omgeving en aan de Gemeente Tiel. Wij zijn nu al nieuwsgierig naar het eindresultaat en wij hopen u als buurtbewoner ook. Heeft u verdere vragen of opmerkingen of eventueel suggesties over de ontwikkeling in Tiel? Vul dan onderstaand formulier in.

Wil je meer informatie?