Hilversum

Herontwikkeling
Winkelcentrum Riebeeck

Momenteel zijn het winkelcentrum en de Kwik Fit locatie sterk verouderd. Door de verouderde staat is het helaas een minder aantrekkelijk winkelcentrum en minder fijne winkelomgeving geworden.

Met onze geplande herontwikkeling willen wij de wijk voorzien van een volledig hernieuwd winkelcentrum welke weer toekomstbestendig zal zijn en waar mensen graag weer komen.

 

Herontwikkeling

Het plan bevat een supermarkt, bijpassende detailhandel en een parkeergarage.
Tevens zal ook het openbaar gebied heringericht worden voor een extra kwaliteitsimpuls. Het winkelcentrum en de parkeergarage zullen vergroot worden en de Kwik Fit locatie zal ook onderdeel gaan worden van het winkelcentrum. De supermarkt wordt een full-service supermarkt met een breed assortiment en een grote versafdeling.

Samenspraak

Zowel als omwonende of als belanghebbende denken wij dat u graag meer wilt weten over de plannen van het winkelcentrum.
Wij willen u graag inzicht geven in onze plannen en bieden u tevens een platform om vragen te stellen of te reageren. Wij horen graag wat u van de plannen vindt.

Intentieovereenkomst getekend

Wij zijn verheugd om aan te kondigen dat de intentieovereenkomst is getekend voor de langverwachte renovatie.
Deze mijlpaal markeert het begin van nieuwe fase in de ontwikkeling van Winkelcentrum Riebeeck en een positieve impuls voor de lokale gemeenschap. De intentieovereenkomst is ondertekend door wethouder Karin Walters, namens de Gemeente Hilversum , die zich de afgelopen maanden sterk heeft gemaakt om dit voor elkaar te krijgen.
Meer lezen

Participatie

In de zomer van 2021 is er een eerste stap gezet in de participatie.
Er is tijdens de corona periode een brief huis-aan-huis bezorgd met informatie en een verwijzing naar deze website waar bewoners en belanghebbenden hun reactie en eventuele vragen konden achterlaten. Deze vragen én onze antwoorden daarop kan je terugvonden onder downloads.

Omgevingsdialoog

Op donderdag 10 augustus 2023 vond de eerste fysieke omgevingsdialoog plaats met betrekking tot de herontwikkeling van het Winkelcentrum Riebeeck.
Tijdens deze bijeenkomst werden de plannen gepresenteerd en vonden er gesprekken plaats over diverse thema's. Een verslag van deze omgevingsdialoog is samengesteld waarin de bevindingen van de avond zijn samengevat. U kunt dit verslag hieronder bekijken. Dinsdag 19 september zal de tweede bijeenkomst plaatsvinden.
DOWNLOAD

Tweede omgevingsdialoog

Dinsdagavond 19 september vond de tweede buurtbijeenkomst plaats voor de herontwikkeling van Winkelcentrum Riebeeck in Hilversum.
Na een algemene presentatie van de plannen, zijn we nogmaals in gesprek gegaan over de onderwerpen die het meest belangrijk waren voor de bewoners van het Riebeeckkwartier. We willen alle aanwezigen heel erg bedanken voor hun input en bijdrage. Wordt vervolgd.

DOCUMENTEN EERSTE OMGEVINGSDIALOOG

10 augustus 2023

Uitnodiging

Presentatie

Verslag

DOCUMENTEN TWEEDE OMGEVINGSDIALOOG

19 september 2023

Uitnodiging

Presentatie

Verslag

Indicatieve planning

Intentieovereenkomst tekenen

Q2 2023

Omgevingsdialoog herontwikkeling

Q3 2023

Afronden locatie ontwikkelplan

Q3 2023

Aanvraag ruimtelijke procedure

Q4 2023

Start voorbereiding uitbreiding kelder

Q3 – Q4 2024

Contact

Heeft u verdere vragen of opmerkingen over de herontwikkeling van het Winkelcentrum Riebeeck? Vul dan onderstaand formulier in. U kunt ook een mail sturen naar riebeeck@bun.nl

Alle afbeeldingen en tekeningen op deze website zijn onder voorbehoud.

Wil je meer informatie?